INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATICS TECHNOLOGIES

39.370 18.860

About Journal

Journal of Informatics Technology (JIT) publishes novel and innovative research results. This journal is a multidisciplinary forum for experts and academicians from different fields of informatics. In addition, wide applications of computer-related topics are also welcome in that sense. The papers submitted to this journal can be in (at least) one of the several subfields below:

      - Computer Forensic

      - Computer Sciences

      - Informatics Systems

      - Health Informatics

      - Management Informations Systems

      - Cyber Security


Bolumler_english

This journal aims to be a good forum for the academicians and vocational professionals and wishes to be one of the basic sources of knowledge on this area. Papers submitted to this journal Turkish or English are accepted. if you Turkish papers submitted to this journal , must be written in Turkish with a English title, abstract and Keywords. The submitted materials to this journal must contain original researches, which was not published before or has not been considered in another publication, conference proceedings, etc…

According to the review policy of this journal, each submitted paper would be send to at least three independent referees by the associate editor of the relevant subfield, which is given in the committes. This is a peer-review process, thus the titles and names of the authors would not be included in the review version of the paper.

The journal only receives the papers via its specific online system. No e-mail submission is accepted.  

Journal of Informatics Technology is published once every four months and indexed by EBSCO.

Announcements

 

Makale Göndermek için Davet

 

Kıymetli Bilim insanı,

 

Sizleri ve çalışma arkadaşlarınızı, Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD) (www.ijit.info)'ne çalışmalarınızı göndermeniz için davet etmekteyiz.  BTD yalnızca orijinal ve yenilikçi araştırma sonuçlarını yayınlamaktadır. Bu dergi, bilişimin farklı alanlarındaki uzman ve akademisyenlerin çalışmaları için 6 yıldır iyi bir ortam oluşturmaktadır ve dergimiz Gazi Üniversitesi - Bilişim Enstitüsü'nün resmi yayın organıdır.

 

Farklı disiplinlerden bilim insanlarını, çalışmalarını peer-review hakemlik politikası çerçevesinde incelenmek üzere dergimize göndermelerini rica ederiz. Gönderilen her bir makale, kurulda verilen ilgili alt alan editör tarafından en az üç bağımsız hakeme yönlendirilmektedir. Bu bir hakem değerlendirme sürecidir; bu yüzden, unvan ve yazarların isimleri kağıdın değerlendirme sürümüne dahil edilmemeli, online kayıt girişinde belirtilmelidir.

 

Bu dergiye gönderilecek makaleler, aşağıdaki birkaç alt alanların (en azından) birinden olabilir.

 

·         Adli Bilişim

·         Bilgisayar Bilimleri

·         Bilişim Sistemleri

·         Sağlık Bilişimi

·         Yönetim Bilişim Sistemleri

·         Siber Güvenlik

·         Bilişim eğitimi

 

Dergiye gönderilecek bütün makaleler; (başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi olmakla birlikte) Türkçe ya da İngilizce yazılmalıdır. Dergiye gönderilen materyaller; başka bir yayın, konferans bildirileri vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya kabul edilmemiş orijinal araştırmaları içermelidir.

 

Dergi, makaleleri sadece online sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir.

Bilişim Teknolojileri Dergisi 4 ayda bir yayınlanmakta olup EBSCO tarafından taranmaktadır. Dergimiz farklı akademik indeksler için de düşünülmektedir.

 
Posted: 2014-02-17 More...
 

Çevrimiçi makale takip sistemi hizmete girmiştir.

 
Dergimize ait tüm süreçler sayısal ortamda takip edilmektedir.  
Posted: 2010-07-15
 
More Announcements...

Vol 8, No 1 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi

Table of Contents

Afet Yönetimi İçin Coğrafi Tabanlı Deprem Ontolojileri Tam Metin (Türkçe)
Can AYDIN, Vahap TECİM
Şirket İflaslarının Tahminlenmesinde Karar Ağacı Algoritmalarının Karşılaştırmalı Başarım Analizi Tam Metin (Türkçe)
Aytuğ ONAN
Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Kişi Takip Cihazı Seçimi Tam Metin (Türkçe)
Bedrettin Ali AKÇA, Ahmet DOĞAN, Uğur ÖZCAN
Türkiye'de Nonmedikal İlaç Satışı Yapan Web Sitelerinin Bilgi Kalitesi ve İçerik İnandırıcılığı Tam Metin (Türkçe)
Aytaç TEKİN, Serdar KULA
Eğitsel Web Arayüz Tasarımında Metaforlar: EMMA Adımları Tam Metin (Türkçe)
Mehmet FIRAT, Işıl KABAKÇI YURDAKUL


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 2147-0715